ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี

เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี Thumb HealthServ.net
เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ พัทยา

เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี HealthServ


21 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา  ร.ต.อ.(ญ) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลเมืองพัทยา อสม.เมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ พัทยา 
 
 
เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี HealthServ
 ด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ลดปัญหา ความแออัดลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล


ทั้งนี้ได้กำหนดแผนการจัดบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ในชุมชนต่างๆ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองพัทยา ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ โดยมีการจัดบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขด้านต่างๆ ดังนี้
  • การตรวจรักษาโรคทั่วไป
  • การจ่ายยาเพื่อการรักษาโรค
  • การตรวจคัดกรองโรคทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคไตเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง การเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งปากมดลูก ความผิดปกติของสายตา
  • บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย
  • การสาธิตทำยาดมสมุนไพร การแช่เท้าด้วยสมุนไพร
  • การป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ
  • การคุ้มครองผู้บริโภค การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การให้บริการด้านสัตวแพทย์ เช่น ทำหมันสัตว์ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับสัตว์ โดยมีหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการ ได้แก่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักสวัสดิการและสังคม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการอื่นที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลจอมเทียน มิตรไมตรีคลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลหมัน ร้านพีพี ออฟติค หน่วยงานเครือข่ายโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เครื่อข่ายสุขภาพและโอกาส ธนาคารออมสิน โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ และร้านค้าโอทอป ของกลุ่มชุมชนต่างๆ


 
เมืองพัทยา ออกหน่วยเชิงรุก ครั้งที่ 3 ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำหมัน สุนัข แมว ฟรี HealthServ
 สำหรับกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสขเคลื่อนที่เมืองพัทยา ครั้งต่อไปพบกันวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 0562 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด