ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow

ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow Thumb HealthServ.net
ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow ThumbMobile HealthServ.net

รู้หรือไม่ว่า วันที่ 30 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็น "วันปลอดขยะสากล" (World Zero Waste day) ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน กระตุกสำนึกและผสานพลังคนรุ่นใหม่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม นักวิชาการ เพื่อรับรู้ ตระหนักและเริ่มต้นลงมือเพื่อการจัดการขยะให้เป็นศูนย์เพื่อความยั่งยืน โดยการนำของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme หรือ UNEP) ร่วมกับ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)

ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow HealthServ
การเฉลิมฉลองวันปลอดขยะสากลในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในวันพฤหัสบดีนี้ จะจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CHULA Zero Waste)
 
สำหรับงาน Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนา 66
เวลา 16.30 - 18.45 @ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ
 
ในงานจะได้พบกับกิจกรรมดังนี้
 
Potluck Dinner
กินอาหารที่แต่ละคนเอามาแบ่งกัน
 
Networking Session 
ทำความรู้ จักเพื่อนๆ ที่มีความสนใจคล้ายกัน

Climate Fresk 
เรียนรู้ต้นตอและผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนผ่านการ์ด
 
เนื่องจากทดลองกิจกรรมครั้งแรก ผู้จัดจึงจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 15 คน  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จากลิงค์
 
ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow HealthServ
 

ActNow


เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศให้ยังคงเอื้อต่อการดำรงชีวิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจะต้องลดลงเป็นศูนย์ภายในปี 2050 แน่นอนว่าภาครัฐและภาคธุรกิจจะต้องดำเนินการอย่างชัดเจน รวดเร็ว และรอบด้าน แต่การเปลี่ยนผ่านสู่โลกคาร์บอนต่ำก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อน
 
ActNow เป็นโครงการรณรงค์ของสหประชาชาติว่าด้วยการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนในระดับบุคคล เราทุกคน
 
สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูแลโลกของเรา และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการทำกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง
 
บันทึกสิ่งที่คุณทำเพื่อแก้ปัญหาสภาพอากาศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกผ่านแอปพลิเคชัน actnow.aworld.org
ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow HealthServ
ร่วมฉลอง ZeroWasteDay กับกิจกรรม CHULA Zero Waste และแอป ActNow HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด