ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1

5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1 HealthServ.net
5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1 ThumbMobile HealthServ.net

GPO Ignite Program เป็นโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น จัดโดยองค์การเภสัชกรรม เป็นการเฟ้นหาและส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่และมีศักยภาพ ทั้งด้านยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ คาดหวังว่าแผนธุรกิจจะสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง ทั้งในประเทศและต่อยอดสู่ตลาดสากล

   ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรม  ได้จัดทำโครงการ GPO Ignite Program ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการร่วมลงทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมและพันธมิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นโครงการบ่มเพาะครั้งแรกจากองค์การเภสัชกรรม ที่ตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนกลุ่ม start up ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมทางด้านยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการและงานวิจัยทางการแพทย์ ให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริง เป็นการช่วยประเทศชาติ และส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 
5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1 HealthServ
 
5 ทีมเข้ารอบ

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมแบบเข้มข้น GPO Ignite Program  ในปีที่ 1 มีผู้เข้าสมัคร จำนวน 40 โครงการ และคัดเลือกโครงการพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพผ่านการ Pitching   เมื่อเดือนเมษายน ปี 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. โครงการ “แอลเดอลีน” เจลลี่อาหารเสริมโปรตีนสูง สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืน บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด

2. โครงการ “อายคิวล่า”แอปพลิเคซันบำรุงสายตา บริษัท เดอะบีแอนด์เอ็ม จำกัด

3. โครงการ “การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนพิการขาขาดด้วยเท้าเทียมไดนามิกส์ (เอสเพส)”  บริษัท มุทา จำกัด

4. โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากระบบนำส่งนาโนเจล (Hy-NTM)” บริษัท แนบโซลูท จำกัด

5. โครงการ “ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพเม็ดยาอัจฉริยะ” บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด


ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม ได้ทำการบ่มเพาะ ทั้ง 5 โครงการ จะได้รับการประเมินความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการพิจารณาความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมต่อไป


 
5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1 HealthServ
 

     รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า ผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล ในส่วนของปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากกลุ่ม start up เข้าร่วมโครงการจำนวน 48 โครงการ ขณะนี้คัดเลือกทีมเข้าสู่โครงการบ่มเพาะ GPO Ignite Program จะมีการ Pitching ทีมที่ถูกคัดเลือก จำนวน 15 โครงการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งที่อยากสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพของไทย
 
     องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดจริง การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมจะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงบริการ และงานวิจัยทางการแพทย์ ที่เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย อีกทั้งสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากลต่อไปได้ในอนาคต” รองผู้อำนวยการฯ กล่าว
5 สตาร์ทอัพ ในโครงการ GPO Ignite Program ปี1 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด