Home : แพคเกจ : วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย

แพคเกจวัคซีนโรต้าไวรัส Rotarix Rotateq

แพคเกจวัคซีนโรต้าไวรัส ปกป้องลูกรักวันนี้ด้วยวัคซีนโรต้าไวรัส
1 เข็ม Rotarix 1,224
2 เข็ม Rotarix 1,900
1 เข็ม Rotateq 1,122
3 เข็ม Rotateq 2,200
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 01/10/2562 View: 1,503
แพคเกจวัคซีนโรต้าไวรัส Rotarix Rotateq  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
(แพ็กเกจวัคซีนโรต้าไวรัส) ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนโรต้าไวรัส Rotarix Rotateq  วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย วัคซีนสำหรับเด็กทุกวัย Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลลาดพร้าว
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลลาดพร้าว ปกส

2699 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
แพคเกจวัคซีนลูกรัก...
ราคา 7,500
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
แพคเกจวัคซีนเด็ก
Package A 7,800
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
วัคซีนโรต้า 2 Dose
ราคา 1,900
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โปรแกรมวัคซีนเด็กสุขภาพดี...
ราคา 5,999
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com