ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] กรณีอุบัติเหตุ - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

[บัตรทอง] กรณีอุบัติเหตุ - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Thumb HealthServ.net
[บัตรทอง] กรณีอุบัติเหตุ - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ThumbMobile HealthServ.net

กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ เข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

[บัตรทอง] กรณีอุบัติเหตุ - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ HealthServ
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 
อุบัติเหตุ หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อน ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน บุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาจบาดเจ็บพิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

กรณีอุบัติเหตุแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

  1. กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป
  2. กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ

แนวทางการใช้สิทธิ

1. กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไป

  • 1.1 เข้ารับบริการกับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • 1.2 แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ไช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  • 1.3 กรณีเข้ารับการรักษายัง โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง

2. กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถ

*ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน
  • 2.1 แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ไช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
  • 2.2 กรณีเข้ารับการรักษายัง โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่เข้าร่วม โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ให้ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 เพื่อแนะนำข้อมูลหรือประสานหาเตียงรองรับ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อเนื่อง
 
หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถามโทรสายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด