วิธีเฝ้าระวังและการสังเกตอาการป่วย COVID-19

Dec 01, 2020 319
 วิธีเฝ้าระวังอาการป่วย COVID-19

การสังเกตอาการป่วย COVID-19
 
 1. วัดอุณภูมิร่างกายตนเองทุกวัน หากมีอุณภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพบแพทย์ทันที
 2. ติดตามอาการ และบันทึกเป็นประจำทุกวัน หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว สูญเสียการได้กลิ่น
 
การปฏิบัติตัวของผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง COVID-19
 
 1. อยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย
 2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 3. เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน
 4. เมื่อไอ จาม ให้ใช้ทิชชูปิดปาก ปิดจมูกถึงคางทุกครั้ง หากไม่มีทิชชูให้ใช้ต้นแขนด้านใน
 5. การทิ้งหน้ากากอนามัย หรือทิชชู ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%
 6. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
 7. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ
 8. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
 9. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงซักฟอก และน้ำธรรมดา หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนอุณภูมิ 70 – 90 องศาเซลซียส
 10. ทำความสะอาดบริเวณที่พัก ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% เช่น ไฮเตอร์ หรือคลอร็อกซ์ (ใช้อัตราส่วน 1:100)
 
การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัยร่วมกับผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง
 
 1. ผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 2. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรือของใช้อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดา
 3. หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกชุดอาหาร และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 4. ทำความสะอาดบริเวณที่พักด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% เช่น ไฮเตอร์ / คลอร็อกซ์ (ใช้อัตราส่วน 1:100) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาดใหญ่
 5. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และควรนอนแยกกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ
 6. หลีกเลี่ยงของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ
 7. เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ ให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันประมาณ 1 – 2 เมตร
 8. สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง 14 วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการครั้งสุดท้าย
 
ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com