Home :

คลินิกฝังเข็ม

การรักษาด้วยการฝังเข็มเพื่อพัฒนาต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการฝังเข็มแนวใหม่ (Modern- Acupuncture) ซึ่งเป็นการผนวกภูมิปัญญาการฝังเข็มแบบดั้งเดิมกับความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่เข้าด้วยกัน

การฝังเข็มทำอย่างไร
โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
1. การปักเข็มขนาดเล็กๆ บนจุดฝังเข็มที่มีผลต่อการรักษาโรค แล้วคาเข็มไว้ 20-30 นาที จากนั้นกระตุ้นเข็มด้วยวิธีต่างๆ หรือไม่กระตุ้นก็ได้ แล้วเอาเข็มออกวิธีนี้แท้จริงควรเรียกว่า “การปักเข็ม” เพราะไม่ได้ฝังลงไปจริงๆ และเป็นวิธีที่ปลอดภัยมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
2. การฝังเข็มเล็กๆ ลงไป หรือปักคาเอาไว้เป็นเวลานานอาจเป็นหลายวัน สัปดาห์หรือเป็นเดือน วิธีนี้อันตรายเพราะมีรายงานว่าเข็มเคลื่อนไปทำอันตรายต่อก้านสมองหรือเข้าไปในข้อ
*เพื่อความปลอดภัยเรามักจะเลือกวิธีที่ 1 เสมอ

สถานที่ตั้ง
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 455
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]