Home /

ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง และศูนย์โรคกระดูกและข้อเที่ยงคืน

Oct 10, 2020 172

เป็นศูนย์รักษาโรคจากการบาดเจ็บในเรื่องของกระดูกสันหลัง กระดูกและข้อในแบบต่างๆ มีทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความชำนาญ ให้ความสำคัญกับการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำ มีการวางแผนการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก และถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดสามารถทำได้ทุกโรคทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งศูนย์โรคกระดูกสันหลังสามารถทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดให้กลับมามีความปกติมากที่สุดได้ รวมถึงการรักษาโรคต่างๆ

PHONE 0-2884-7000 ต่อ 1185 , 1168

ให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และให้บริการฟอกเลือดที่หอผู้ป่วยวิกฤต (I.C.U.) การเข้ารับบริการ ค่าบริการฟอกเลือดครั้งแรกมีค่าตัวกรอง ราคา 1,000 บาท ค่าฟอกเลือด ครั้งละ 1,900 บาท สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน วันละ 3 เวลา ไม่เว้นวันหยุด รอบที่ 1 เวลา 06.00 - 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 14.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00 - 18.00 น. โทร : 02-769-2000 ต่อ 1171
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com