Home :

คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

เป็นคลินิกเปิดใหม่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อรองรับการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปัญหาหลอดเลือด โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร
เปิดเส้นทางบายพาสใหม่ช่วยผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่ต้องตัดขา อีกหนึ่งนวัตกรรมในการรักาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลขาดเลือดรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขาในอนาคต

โปรดติดต่อสอบถาม Call Center
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-17.00 น. โปรดติดต่อในเวลาทำการ
PHONE 0-2884-7000 ต่อ 3132 , 3133
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
Date: 10/10/2563 View: 338
ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริากรสุขภาพที่ดี ปลอดภัย และสามารถกลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดตามศักยภาพของผู้ป่วย การเข้ารับบริการ ผู้รับบริการสามารถเข้าปรึกษานักกายภาพบำบัดได้เลย โดยไม่ต้องพบแพทย์ สถานที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท วัน และเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. (ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.02-769-2000 ต่อ 1118
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]