ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ  (ตรวจร่างกายเข้าทำงาน ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว ตรวจร่างกายเข้าทำงาน ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว)
ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ  (ตรวจร่างกายเข้าทำงาน ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว ตรวจร่างกายเข้าทำงาน ขอวีซ่า แรงงานต่างด้าว)
ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ  HealthServ.net
ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
 
โรงพยาบาลเอกอุดร แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ให้ตรวจสุขภาพผู้ที่มีความจำนงจะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 
Aek Udon International Hospital is the only one hospital in North Eastern where is appointed by Australian and New Zealand Government for the visa applicant medical examination for entry to Australia and New Zealand.
 
และประเทศอื่นๆ อาทิ สวีเดน ญี่ปุ่น โอมาน กาตาร์ ลิเบีย คูเวต สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลี ฯลฯ
 
โรงพยาบาลเอกอุดร มาตรฐานการรักษา ราคาชาวบ้าน บริการอย่าง VIP
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเอกอุดร
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเอกอุดร

555/5 ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เน
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เน
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com