โปรแกรมสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ)
ให้ความสำคัญกับคนที่จะมาดูแลคนสำคัญของคุณด้วย โปรแกรมสำหรับผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count    
 4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV IgM
 5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HbsAg
 6. ตรวจหาเชื้อ Anti HIV  Anti HIV
 7. ตรวจปัสสาวะ  Urine exam
 8. ตรวจหาพยาธิและเลือดในอุจจาระ  Stool exam / Stool C/S
 9. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Medical Report
 
ราคา 2,900 บาท
 
หมายเหตุ :
 1. สำหรับลูกค้าโรงพยาบาล มาคลอด มา ADMIT มาฝากครรภ์ ส่วนลด 10 % ตลอดปี
 2. ระยะเวลาบริการ 3-4 ชั่วโมง
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลศรีระยอง
โรงพยาบาลศรีระยอง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com