ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองพังงา

เทศบาลเมืองพังงา HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา 195 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร : 076-411780
โทรสาร : 076-412083
Email: info@phangngacity.go.th

เทศบาลเมืองพังงา ThumbMobile HealthServ.net
 เทศบาลเมืองพังงา เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่าวพังงา มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ จึงได้ฉายานามว่า "เมืองสวยในหุบเขา" เทศบาลเมืองพังงาจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีพื้นที่ทั้งหมด 6.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลท้ายช้างทั้งตำบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ชุมชน ดังนี้  ตลาดใหญ่ บริรักษ์บำรุง สามัคคี) ทุ่งเจดีย์ ร่วมใจพัฒนา นากรอกคอกหญ้า ถนนใหม่ เขาช้าง วังหม้อแกง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด