ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองพัทลุง ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองพัทลุง
49 ถนนสุรินทร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. 074-613007
saraban@phatthalungcity.go.th

 พัทลุง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลต่าง ๆ ในอำเภอเมืองพัทลุง ได้แก่ ตำบลคูหาสวรรค์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลเขาเจียก ตำบลท่ามิหรำ ตำบลปรางหมู่ ตำบลลำปำ ตำบลตำนาน และตำบลควนมะพร้าว ในปี พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองพัทลุงมีประชากร 35,039 คน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด