ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน Thumb HealthServ.net
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน โทรติดต่อ 02-4050902-ต่อ 123 บริการเวลา 08.00 - 16.00 น.

คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน HealthServ
คลินิก และวันที่ให้บริการ (ทุกวันให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น.)
  1. อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน จันทร์ - อาทิตย์
  2. เวชปฏิบัติทั่วไป จันทร์ - อาทิตย์
  3. คลินิกอายุรกรรม จันทร์ - ศุกร์
  4. คลินิกทันตกรรม จันทร์ - ศุกร์
  5. คลินิกศัลยกรรมกระดูก จันทร์ - พุธและศุกร์
  6. คลินิกเบาหวาน พฤหัสบดี
  7. คลินิกผู้สูงอายุ อังคาร , ศุกร์
  8. คลินิกแพทย์แผนไทย จันทร์ - ศุกร์
  9. คลินิกกายภาพบำบัด จันทร์ - ศุกร์
  10. คลินิกฝังเข็ม อังคาร , พุธ

*คลินิกนอกเวลา เวชปฏิบัติทั่วไป 8-20 น. 
คลินิกทันตกรรม 8-20 น. ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน 
หลักฐานที่ต้องนำมาโรงพยาบาล
 
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
- หนังสือที่ทางราชการออกให้และมีรูปภาพกับเลขบัตรประชาชน๑๓หลัก
- หนังสือเดินทาง/Passport (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

สิทธิการรักษา

- สิทธิเงินสด
- สิทธิเบิกจ่ายตรง
-.สิทธิประกันสังคมในเครือข่าย สำนักการแพทย์

รพ.กลาง
รพ.ตากสิน
รพเจริญกรุงฯ
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์
รพ.สิรินธร
รพ.ราชพิพัฒน์
รพ.เวชการณย์รัศมี
 
- สิทธิประกันสุขภาพ สำหรับผู้ใช้สิทธิศูนย์บริการสาธารณสุข ๔0 ถนอมทองสิมา ส่งต่อตากสิน

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้/บัตรโรงพยาบาล/บัตรนัด(กรณีผู้ป่วยนัด) ที่โต๊ะ เวชระเบียน
2. ชั่งน้ำหนัก วัดสัญญาณชีพ พร้อมทั้งชักประวัติ ให้ลำดับคิวรอพบแพทย์โดยพยาบาลคัดกรอง
3. พบแพทย์ตามลำดับคิว ต้องการใบรับรองแพทย์ให้แจ้งแพทย์ทุกครั้ง ออกจากห้องตรวจ พบพยาบาล (รับใบนัด ใบรับรองแพทย์ ใบยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ) และรับคำแนะนำ
4. ยื่นบัตรคิวและบัตรโรงพยาบาลที่จุดการเงิน ทุกครั้งก่อนกลับบ้านในทุกสิทธิการรักษา
5. กรณีที่มียา ให้รอรับยาที่จุดจ่ายยา

 
การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด

1. เจาะหาระดับน้ำตาลในเลือด งดน้ำและอาหาร หลัง เที่ยงคืน (24.00 น.) 
คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด