ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ทางอากาศ BDMS Medevac Center

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ทางอากาศ BDMS Medevac Center HealthServ.net
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ทางอากาศ BDMS Medevac Center ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center เปิดให้บริการ ทุกวัน 24 ชม. Hotline: 1724 1719 0 2310 3000 International calls: +662-BANGKOK (+662-2264565) CALL 1724 ONE NUMBER ALL ACCESS FOR LIFE CARE

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ฉุกเฉิน ทางอากาศ BDMS Medevac Center HealthServ
 CALL 1724
ONE NUMBER
ALL ACCESS FOR LIFE CARE
 
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบวงจรแบบ One Number, All Access พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพื้นที่ใดของประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาประเมินอาการ และวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีที่ได้รับการติดต่อเข้ามา พร้อมประสานงานทีมเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด และส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลที่ใกล้สุดซึ่งสามารถรองรับและดูแลชีวิตผู้ป่วยตามอาการฉุกเฉินหรือวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น
 
โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และปลอดภัย
 
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส พร้อมให้บริการประสานงานระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบทุกด้าน ดังนี้
 
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ
Emergency Medical Services
Inter-facility transfer of patients
Medical Escort
Contact Insurance Company as needed
 
มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วยมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS GLOBAL)
บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
 
บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
Tele Medicine
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด