ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ใช้บริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ใช้บริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา Thumb HealthServ.net
ชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ใช้บริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ThumbMobile HealthServ.net

ปรึกษาหรือนัดหมาย โทร.038-812702-19 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

ชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ใช้บริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา HealthServ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
ขอเชิญชวนผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม
ใช้บริการทันตกรรม 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ถอนฟัน
  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ผ่าฟันคุด
ปรึกษาหรือนัดหมาย โทร.038-812702-19 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม
#โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด