ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ถนนบ้านดอนตูม จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-221001 032-211114
โทรสาร 032-221975
Email admin@banpong.go.th

 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากเทศบาลเมืองราชบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรี และเป็นศูนย์กลางในการเดินทางระหว่างจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม เทศบาลเมืองบ้านโป่งมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ้านโป่งทั้งตำบล
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด