Home : ข่าว COVID-19

ไปเที่ยวเชียงใหม่ปลายปีนี้ โปรดดูแนวทาง 3 สีและปฏิบัติให้ถูกนะ

Date: 25/12/2563 View: 940
ไปเที่ยวเชียงใหม่ปลายปีนี้ โปรดดูแนวทาง 3 สีและปฏิบัติให้ถูกนะ ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 วันที่ 25 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 71/2563 โดยมีการรายงานการตรวจการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการใช้แอพพลิเคชั่น CM Chana สรุปการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3 ตำบลในพื้นที่ อ.แม่อาย และวาระพิจารณาแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
 

สำหรับแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมเห็นควรให้


ผู้สัมผัสกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวัติไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด คือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม 2563 (Home Quarantine)

 • ต้องลงทะเบียนในระบบ CM-Chana
 • พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 • รวมถึงให้มีการตรวจ RT-PCR และ
 • กักกัน 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย


ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเดือน ธ.ค. 2563

 • ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana
 • ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 • แนะนำให้ตรวจ RT-PCR
 • ให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring)


ส่วนเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ

 • เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana
 • และให้เฝ้าระวังอาการทั่วไป
 • สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และสแกนแอพฯ "ไทยชนะ"
 
ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อCOVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะ มีการเว้นระยะในการเข้าไปท่องเที่ยวหรือใช้บริการ ซึ่งขณะนี้ขอยืนยันว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังปลอดภัย ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมต้อนรับทุกท่านที่จะมาท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3 ตำบลในพื้นที่ อ.แม่อาย

 • มีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสทั้งหมด 119 ราย ตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 74 ราย ผลทั้งหมดเป็นลบ
 • โดยเป็นการตรวจผู้สัมผัสในครอบครัวและชุมชน 69 ราย และผู้สัมผัสในยานพาหนะ 5 ราย
 • ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 45 ราย
 • ตรวจทั้งที่ตลาดแม่อาย และที่ร้านหมู่กระทะ ทั้ง 45 ราย ผลเป็นลบ
 • นอกจากนี้ยังตรวจกลุ่มอื่นๆ อีก 842 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากผู้สัมผัสใกล้ชิด 771 ราย และกลุ่มต่างด้าวอีก 71 ราย ผลทั้งหมด เป็นลบ 
ซึ่งผลการตรวจที่ปรากฏยืนยันได้ว่า ในพื้นที่อำเภอแม่อายไม่มีการตรวจพบเชื้อแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ป่วยรายอยุธยาติดเชื้อมาจากที่ใด ทางการสอบสวนโรคได้มีการตรวจในพื้นที่แม่อายหมดแล้ว และไม่มีการติดเชื้อและไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่แม่อายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 
ไปเที่ยวเชียงใหม่ปลายปีนี้ โปรดดูแนวทาง 3 สีและปฏิบัติให้ถูกนะ ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก 5...
ราคา 98,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com