× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สมัครรับยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 โรงพยาบาลกำแพงเพชร

สมัครรับยาใกล้บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 โรงพยาบาลกำแพงเพชร - HealthServ

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ชวนสมัครรับยาใกล้บ้าน แจ้งรับผ่านแบบฟอร์มของโรงพยาบาล (สแกน QR Code) สอบถามโทร ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 082-1633297 หรือ 055-022000 ต่อ 4102, 4105 ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

article image1 - HealthServ
 เงื่อนไขในการจัดส่งยา
- ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่
- ผู้ป่วยมียาเหลืออย่างน้อย 7 วัน 
 
ข้อยกเว้น ที่ไม่สามารถให้บริการจัดส่งยาได้ 
- ยาแช่เย็น
- กลุ่มยาประเภทยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

428 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)