Home :

ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส T: 076-361234
Date: 23/03/2564 View: 446
ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต    Healthserv.net
 ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี ทางเลือกใหม่ของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพ

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส

353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 361 234
แฟกซ์: 076 361 333
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com