ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564

ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 HealthServ.net
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 ThumbMobile HealthServ.net

กำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น

ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 HealthServ
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้า กว่า 650 แห่ง ทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยเข้ารับบริการครบวงจร
 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตั้งเป้าโรงพยาบาลของรัฐ กว่า 650 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ป่วยเข้ารับบริการทั่วประเทศ
 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ว่าปัจจุบันมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 402 แห่ง ทั่วประเทศ และมีการขยายคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความพร้อมของโรงพยาบาล โดยให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) บริการ ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประทศและมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 30 แห่ง
 
      
 
 
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 HealthServ
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเกิดความต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดบริการทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ รวมถึงการพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับปี 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดเป้าหมายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น

 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจำเขตสุขภาพที่ 8 รองรับประชาชนที่จะใช้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน มีการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำนวน 12 ตำรับ ที่ผ่านมา นอกจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการคลินิกรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คลินิกทางเดินหายใจ (ฟ้าทะลายโจร) คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตา คลินิกหัตถเวชนวดรักษา คลินิกโรคมะเร็ง และคลินิกโรคเบาหวาน โดยมียอดผู้เข้ารับบริการที่ผ่านมา กว่า 8,000 ราย
          
 
สำหรับประชาชนที่จะใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ให้เตรียมหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชน 2) ผลการตรวจเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคตับ โรคไต มะเร็ง เบาหวาน และอื่น ๆ 3)ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐและยาที่ใช้ประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือมีอาการป่วยไม่ชัดเจน เช่น ไมเกรน ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นต้น ทั้งนี้ การจ่ายยาทางการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ทำการตรวจรักษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบสมาร์ทโฟน เพียงดาวน์โหลด “Dr.Ganja in TTM” หรือเดินทางมาปรึกษาเพื่อขอใช้บริการ ติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี (สสอ.เมือง เดิม)
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 HealthServ
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด