ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา Thumb HealthServ.net
ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยความพร้อมทางเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการทำความสะอาดและปลอดเชื้อตามมาตรฐานห้องผ่าตัด ศูนย์ทันตกรรมของเรา สามารถรองรับผู้ใช้ผู้บริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันและช่องปากได้ครบทุกประเภท เราให้บริการด้วยใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดย ทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา HealthServ
ศูนย์ทันตกรรมหน้าหลัก ศูนย์ทันตกรรม
เปิดให้บริการ 8.30-20.00 น. ทุกวัน
 
 ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์เฉพาะทาง
 
ทันตแพทย์หญิงธันยธร ศรีมงคลกุล
เชี่ยวชาญด้าน ทันตกรรมประดิษฐ์
 
ทันตแพทย์หญิงโชติรัตน์ รักธรรมสงบ
แพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 
ทันตแพทย์หญิงกติยา โพธิ์หล้า
เชี่ยวชาญด้าน ผ่าฟันคุด


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. : 038-317-333 ต่อ 2334, 2335
หรือ 088-5000-203

 
 
 
 
 
ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา HealthServ
 รากเทียมทางเลือกใหม่ของการใส่ฟัน
รากเทียมเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุดรากเทียม ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ
1. รากเทียม (Fixture) ทำมาจากโลหะไทเทเนียม มีรูปร่างคล้ายรากฟัน จะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร สามารถยึดติดกับกระดุกขากรรไกรได้โดยไม่ทำให้เกิดการอักเสบ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ
2. แกนครอบฟัน (Abutment) เป็นส่วนที่ต่อขึ้นมาจากรากเทียม เพื่อรองรับครอบฟัน
3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่เป็นตัวฟัน ทำจากโลหะ หรือเซรามิค มีรูปร่างลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติรากเทียมสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ให้ความรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถทำได้กับทุกคนที่สูญเสียฟันแท้ไป
 
ขั้นตอนในการทำรากเทียม
 
ขั้นที่ 1 ทันตแพทย์จะทำการตรวจและ X- Ray เพื่อประเมินสภาพของกระดูกขากรรไกรว่าเพียงพอต่อการฝังรากเทียมหรือไม่หาก ไม่เพียงพอ อาจต้องมีการปลูกกระดูกเพื่อให้มีปริมาณกระดูกที่เพียงพอต่อการรองรับราก เทียม
 
ขั้นที่ 2 ทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร และรอประมาณ 3 -4 เดือน ให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกร และ มีความแข็งแรงเพียงพอ
 
ขั้นที่ 3 ทันตแพทย์จะทำการใส่ตัวทำร่องเหงือก (Gingival former) เพื่อสร้างเหงือกรอบๆ ตัวฟัน และรอประมาณ 10 – 14 วัน เพื่อให้ได้รูปร่างเหงือกที่เหมาะสม สำหรับขั้นที่ 3 นั้น หากในวันที่ฝังรากเทียม ทันตแพทย์ประเมินแล้วว่ารากเทียมมีความแข็งแรงดี อาจจะพิจารณาใส่ตัวทำร่องเหงือก (Gingival former) ในคราวเดียวกับที่ฝังรากเทียมเลย
 
ขั้นที่ 4 ทันตแพทย์จะทำการต่อแกนครอบฟันบนรากเทียม จากนั้นจะทำการพิมพ์ปาก และนำแบบจำลองส่งทำครอบฟันต่อไป
 
ขั้นที่ 5 หลังจากนั้นประมาณ 10 – 14 ทันตแพทย์จะทำการใส่ครอบฟันซึ่งมีรูปร่างสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 ทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมเพื่อความ สวยงาม
  การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
การอุดฟันสามารถทำให้ฟันที่ผุ แตกหรือบิ่น กลับมาเป็นเช่นเดิมได้ โดยการเติมเต็มช่องว่างและเปลี่ยนรูปร่างฟัน การอุดฟันวิธีนี้ใช้วัสดุที่เป็นเรซิน และทำให้แข็งด้วยแสงเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้เคี้ยวได้ทันทีหลังอุด เพื่อทำให้ฟันดูดีดังเดิม และยังเพิ่มเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มของคุณด้วย
 
  พอร์เลน วีเนียร์
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยวัสดุทางทันตกรรมที่มีสีเหมือนฟันเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือปกป้องเนื้อฟันที่ถูกทำลาย วัสดุที่ใช้ในการทำ ได้แก่ เรซินคอมโพสิต, พอร์ซเลน
 
  การฟอกสีฟัน
รอยยิ้มถือเป็นสิ่งสำคัญและช่วยเพิ่มเสน่ห์ รอยยิ้มที่สวยและขาวกระจ่าง สามารถเพิ่มความรู้สึกมั่นใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น เมื่อเวลาผ่านไปและอายุที่มากขึ้น คราบสีจากอาหารต่างๆ เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง น้ำอัดลม หรือ บุหรี่ อาจทำให้สีของฟันที่เคยขาวดูคล้ำเข้มขึ้น การฟอกสีฟันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้ฟันของท่านกลับมาขาวได้อีกครั้ง
    
  การปิดช่องว่างระหว่างซี่ฟัน
หากมีช่องว่างระหว่างฟันขนาดเล็ก สามารถปิดได้ด้วยเรซินคอมโพสิต แต่หากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่หรือมีความผิดปกติบริเวณผิวฟัน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ทำการรักษาโดยการเคลือบผิวฟัน หรือการครอบฟันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของฟันแต่ละบุคคล และนอกจากใช้การรักษาแบบทันตกรรมเพื่อความสวยงามแล้ว อาจพิจรณาใช้การรักษาวิธีอื่น เช่น การจัดฟันเพื่อการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. : 038-317-333 ต่อ 2334, 2335
หรือ 088-5000-203

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด