ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ติดต่อคลินิกเฉพาะทาง โรงพยาบาลบางบ่อ

ติดต่อคลินิกเฉพาะทาง โรงพยาบาลบางบ่อ HealthServ.net

ข้อมูลคลินิกเฉพาะทาง โรงพยาบาลบางบ่อ ได้แก่ คลินิกทันตกรรม คลินิกส่งเสริมการมีบุตร กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย สำหรับโทรติดต่อและนัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อคลินิกเฉพาะทาง โรงพยาบาลบางบ่อ ThumbMobile HealthServ.net
 

คลินิกทันตกรรม นัดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

คลินิกทันตกรรม เปิดบริการนัดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม บริการ ตรวจ อุด ถอน ขูด เอ็กซเรย์ฟัน รวมไปถึงอาการปวดฟัน **(แสดงคิวนัด+ติดต่อห้องบัตรก่อนรับบริการ)** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3381133 , 02-338-1065 ต่อ 0

กายภาพบำบัด นัดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

กายภาพบำบัด เปิดบริการนัดออนไลน์ #ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม บริการรักษาฟื้นฟู ด้วยเครื่องมือทันสมัย และหัตถการกายภาพบำบัด **(เฉพาะผู้ป่วยรายเก่าที่เคยผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ รพ.บางบ่อแล้ว ติดต่องานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูตามเวลานัดหมาย) ** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3381133 , 02-338-1065 ต่อ 0

การแพทย์แผนไทย นัดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม

การแพทย์แผนไทย เปิดบริการนัดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม บริการนวดตัว 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 **กรณีผู้ป่วยใหม่ติดต่อห้องบัตรก่อนรับบริการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3381133 , 02-338-1065 ต่อ 0

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร

คลินิกส่งเสริมการมีบุตร  โรงพยาบาลบางบ่อ เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม จัดบริการโดยสูติแพทย์และพยาบาลผู้ดูแลเฉพาะทาง  
  • การให้คำปรึกษาเรื่องการมีบุตร
  • การวางแผนครอบครัว
  • การประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
  • การประเมินสาเหตุสืบค้นเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น
  • การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ

ติดต่อสอบถามโทร 02-338-1133 ต่อ 205 

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด