ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลท่าเรือ 
ถ.เทศบาล 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3534 1300
 
โรงพยาบาลบางซ้าย 
ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3537 5908
 
โรงพยาบาลบางไทร
ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุ ยา โทร.0 3537 1029
 
โรงพยาบาลบางบาล
ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา โทร.0 3530 2984
 
โรงพยาบาลบางปะหัน
ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรอียุธยา โทร.0 3577 7300
 
โรงพยาบาลบางปะอิน 
ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3526 1173
 
โรงพยาบาลบ้านแพรก 
ต.บ้านใหม่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรอียุธยา โทร.035-386222
 
โรงพยาบาลผักไห่
ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3539 1306
 
โรงพยาบาลภาชี 
ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3531 1112
 
โรงพยาบาลมหาราช 
ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรอียุธยา โทร.0 3538 9027
 
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 
ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3537 9094
 
โรงพยาบาลวังน้อย 
ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุ ยา โทร.0 3527 1033
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)
ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรอียุธยา โทร.0 3574 3341
 
โรงพยาบาลเสนา
ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3521 7118
 
โรงพยาบาลอุทัย 
ม.5 ต.อุท้ย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0 3571 1469
 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3525 2242
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา(ป้อมเพชร)
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3524 5001,08 9901 2864
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดตึก) 
ต.ท่าวาสุกรีอ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3524 4342,08 9901 2866
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองนครศรีอยุธยา (วัดอินทราราม)
ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร.0 3525 1568,08 9901 2865
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
วัดกล้วย ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3532 1890
 
ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 9901 2863
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 9901 2868
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกต่าง ๆ

คลินิกแพทย์ธวัชชัยเวชกรรมเฉพาะทาง 
125/82 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3520 1051
 
คลินิกลาดบัวหลวงการแพทย์ 
33/65 ม.3 ถ.กรุงเทพ-สุพรรณบุรี ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
คลินิกเวชกรรมหมอธิติพงษ (์แก้ว) 
195-196 ม.7 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3527 1657
 
คลินิกเวชกรรมอุทัยการแพทย์ 
46/1 ม.13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3535 6738
  
คลินิกเวชกรรมหมอเศกสรรค์
240 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3524 3240
 
คลินิกหมออาทรเวชกรรม 
4 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งใต)้ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.0 3534 2374
 
แพทย์ณัฐพลคลินิกเวชกรรม 
114/1-9 ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 1935 7456
 
สหคลินิกหมอธัชชัย-พัชรา 
210/1 ม.5 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.084-1232064  035-213727
 
สหคลินิก ฐาปกรณ์เวชกรรม ทันตกรรมหมอแป้ง 
34/24 ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.09 1704 0063
 
หมอนุชคลินิกเวชกรรม 
38 ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.08 1909 0446

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-211888 และ 035-958666 โทรสาร 035-242182
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด