ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสิชล

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสิชล HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสิชล ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสิชล อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสิชล HealthServ
 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
 ม.9 ต.พลายวาส อ.กาญจดิษฐ์จ.สุราษฎร์ธานี
 โทร.0 7725 5222 , 0 7725 5438
 
โรงพยาบาลขนอม
 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7552 9033
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
ม.4 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7530 8237, 0 7530 8099
 
โรงพยาบาลชะอวด
 ม.8 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 1011-4
 
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ 
ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 6123
 
โรงพยาบาลดอนสัก
 11 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0 7737 1400 , 0 7737 1105
 
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
 ม.2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7530 6239-40 , 0 7530 6226-7
 
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ 
ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7536 8867
 
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0 7535 6014
 
โรงพยาบาลนาบอน
 ม.2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7549 1332
 
โรงพยาบาลนบพิตำ 
381 ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7535 5676-7
 
โรงพยาบาลบางขัน
 ม.1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 1024-5 , 0 7537 1163
 
โรงพยาบาลปากพนัง 
ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7551 7019
 
โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
199 ม.10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7544 6104
 
โรงพยาบาลพรหมคีรี 
ม.9 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรีจ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 6123
 
โรงพยาบาลพิปูน
 ม.5 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7549 9012
 
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 
ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์อ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7544 9120
 
โรงพยาบาลลานสกา
 ม.1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7539 1124
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 
ม.8 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7548 1113-5
 
โรงพยาบาลหัวไทร 
ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7538 8388 , 0 7538 9511
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7577 2721
 
โรงพยาบาลพระพรหม 
55 ม.1 ต.ห้วยสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร.0 7537 8900
 

โรงพยาบาลสิชล

189 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ 075-535630 ถึง 4 075-536336 ถึง 7
โทรสาร 075-536381
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด