ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

รับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า Thumb HealthServ.net
รับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีอาการผิดปกติ สามารถรับยาเดิมต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยที่รับบริการในระบบสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine)

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
โดยติดต่อห้องตรวจที่เคยมารับบริการโทร 02-5284567 ต่อห้องตรวจ
เมื่อติดต่อห้องตรวจและแพทย์ประเมินสั่งใช้ยาแล้ว ไปที่เว็บไซต์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (www.pranangklao.go.th) เลือกเมนู ลงทะเบียนส่งยาทางไปรษณีย์ หรือ สแกน QR code

สอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์ได้ที่ โทร 099-0550258, 02-5284567 ต่อ 10122, 10124 เวลา 8.30 - 20.00 น. ทุกวัน หรือ Add line : PNKMED ค่าส่งยาทางไปรษณีย์ ถึงบ้าน 60 บาท

รับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ
 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่และไม่มีอาการผิดปกติ สามารถรับยาเดิมต่อเนื่อง
2. ผู้ป่วยที่รับบริการในระบบสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine)
 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ได้
โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล
โดยติดต่อห้องตรวจที่เคยมารับบริการโทร 02-5284567 ต่อห้องตรวจ
เมื่อติดต่อห้องตรวจและแพทย์ประเมินสั่งใช้ยาแล้ว ไปที่เว็บไซต์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
(www.pranangklao.go.th) เลือกเมนู ลงทะเบียนส่งยาทางไปรษณีย์ หรือ สแกน QR code
 
สอบถามข้อมูลการส่งยาทางไปรษณีย์ได้ที่ โทร 099-0550258, 02-5284567 ต่อ 10122,
10124 เวลา 8.30 - 20.00 น. ทุกวัน หรือ Add line : PNKMED
ค่าส่งยาทางไปรษณีย์ ถึงบ้าน 60 บาท
 
 

 
 
 
 

ห้องฝากครรภ์ 02-528-4567 ต่อ 10222
ห้องตรวจสูติ นรีเวช 098-278-1507 (เบอร์สายใน 10233) 
ห้องตรวจศัลยกรรม 098-250-9012 (เบอร์สายใน 10127)
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ 098-831-7690 (เบอร์สายใน 10111)
ห้องตรวจอายุรกรรม 02-528-4567  ต่อ 31148
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 098-829-7340 (เบอร์สายใน 10238)
ห้องตรวจจักษุ 098-271-4173 (เบอร์สายใน 10410)
ห้องตรวจหู คอ จมูก 098-829-7180 (เบอร์สายใน 10401)
ห้องตรวจประกันสังคม/ต้นสังกัด 098-829-7401 (เบอร์สายใน 10218)
ห้องตรวจผิวหนัง 098-267-2141(เบอร์สายใน 42206)
ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 02-528-4567 ต่อ 41205
ห้องตรวจระงับปวด 098-831-7690 (เบอร์สายใน 10111หรือ 10125)
ห้องให้คำปรึกษา 098-283-5260 (เบอร์สายใน 10134)
ห้องตรวจ PMC 098-284-6202 (เบอร์สายใน 10205)
ห้องตรวจจิตเวช(แนะนำติดต่อช่วย13.00-15.00น.) 084-247-2723 (เบอร์สายใน 10301)
ห้องตรวจหัวใจและหลอดเลือด 02-528-4567 ต่อ 41306-7
หรือติดต่อที่เบอร์โรงพยาบาล 02-528-4567 ต่อ 0 เพื่อติดต่อห้องตรวจแผนกต่างๆ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด