Home : ข่าว COVID-19

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาล ในเชียงใหม่ และจังหวัดในภาคเหนือ

เช็คจุดฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง
Date: 22/05/2564 View: 409
ใกล้ถึงกำหนดการเริ่มฉีดวัคซีนโควิดในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว  สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือมีจุดบริการฉีดวัคซีนที่ใดบ้าง ไปตรวจสอบกัน เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อจะได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด19 จำนวน 43 แห่ง แบ่งเป็น
1. โรงพยาบาลรัฐในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 26 แห่ง ได้แก่
รพ.นครพิงค์ รพ.ทั่วไปทุกแห่ง รพ.ชุมชนทุกแห่ง รพ.นครพิงค์ 2 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
2. โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัด 6 แห่ง ได้แก่
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ(แม่และเด็ก) รพ.ประสาทเชียงใหม่ รพ.ค่ายกาวิละ รพ.สวนปรุง รพ.เทศบาลหนองป่าครั่ง
3. โรงพยาบาลเอกชน 11 แห่ง ได้แก่
รพ.แมคคอร์มิค รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ รพ.เทพปัญญา รพ.ราชเวช รพ.ลานนา รพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล รพ.เชียงใหม่มิดิคอลเซ็นเตอร์ รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ รพ.เชียงใหม่ราม รพ.เซ็นทรัลเมโมเรียล และ รพ.เอมทีอินเตอร์เมด

จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง รวม จำนวน 611,925 ราย โดยเป็นผู้สูงอายุ (เกิดก่อน 1 มกราคม 2505) 429,913 ราย และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 182,012 จากข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีประชาชนชาวเชียงใหม่ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 49,995 ราย ผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 41,860 ราย และลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 8,135 ราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย กำหนด จุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่
  1. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย
  2. ศูนย์การค้าบิ๊กซี เชียงรายสาขาที่ 1
  3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดลำปาง

จุดฉีดนอกโรงพยาบาล ได้แก่
  1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

จังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีจำนวนยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 240,000 กว่าราย  ทางจังหวัดได้มีนโยบายให้หน่วยงานสาธารณสุขนำระบบโมบายยูนิตมาใช้ในการบริการ คือ หากมีพื้นที่ใด หรือ สถานประกอบการใด ที่มีประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนรวมกันจำนวนมากแต่ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาสถานพยาบาล ก็ให้หน่วยโมบายออกไปทำการหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นจุดทำการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ โดยจะต้องมีจุดนั่งพัก มีจุดบริการอาหารการกิน และต้องสามารถนำผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
แพ็กเกจฝากครรภ์คุณภาพ...
ราคา 36,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com