ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ 4 แบบ โรงพยาบาลปทุมเวช

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ 4 แบบ โรงพยาบาลปทุมเวช Thumb HealthServ.net
โปรแกรม ตรวจสุขภาพ 4 แบบ โรงพยาบาลปทุมเวช ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ในปัจจุบันการดำรงชีวิตของคนเรา ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสภาวะมลพิษต่างๆ มากมาย ส่งผลให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น สะสมอยู่ในร่างกายของเรา โดยที่ยังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น กว่าจะทราบก็สายเกินที่จะรักษาให้หายได้ การตรวจสุขภาพ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการดูแล และป้องกันตนเองที้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น.

โปรแกรมที่ 1 แบบพื้นฐาน
เหมาะสำหรับ - ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
 
รายการตรวจ
1.PE ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
2.CxR เอ็กซเรย์ปอด 
3.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
4.U/A ตรวจปัจสาวะอย่างสมบูรณ์ 
5.BLOOD GROUP ตรวจหมู่เลือด
 ราคา850 บาท
 
โปรแกรมที่ 2 แบบทั่วไป
เหมาะสำหรับ - ผู้ที่มีอายุ 30-40 ปี 
 
รายการตรวจ
1.PE ตรวจร่างกายโดยแพทย์ 
2.CxR เอ็กซเรย์ปอด 
3.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
4.U/A ตรวจปัจสาวะอย่างสมบูรณ์ 
5.FBS ตรวจหาน้ำตาลในเลือด 
6.BUN,CREATININE ตรวจการทำงานของไต 
7.SGOT,SGPT ตรวจการทำงานของตับ 
8.CHOL TG ตรวจหาไขมันในเลือด
 ราคา 1,500 บาท
 
โปรแกรมที่ 3 แบบสมบูรณ์
เหมาะสำหรับ - ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
 
รายการตรวจ
1.PE ตรวจร่างกายโดยแพทย์
2.CxR เอ็กซเรย์ปอด 
3.CBC ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
4.U/A ตรวจปัจสาวะอย่างสมบูรณ์ 
5.FBS ตรวจหาน้ำตาลในเลือด 
6.BUN,CREATININE ตรวจการทำงานของไต 
7.LFT2 การทำงานของตับชุดใหญ่
8.CHOL,TG ตรวจหาไขมันในเลือด 
9.HLD ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูง
 LDL ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
10.URIC ACID ตรวจเก๊าท์
 ราคา 2,300 บาท
 
โปรแกรมที่ 4 ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
เหมาะสำหรับ - คู่สมรส
 
image
รายการตรวจ 
 
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
 
 2.ตรวจปัจสาวะอย่างสมบูรณ์ (U/A )
 
 3.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 
 4.ตรวจกรุ๊ปเลือด (BLOOD GROUP)
 
 5.ตรวจหากลุ่มเลือด (RH TYPING)
 
 6.ตรวจเลือดคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย (HB TYPING)
 
 7.ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ (ANTI HIV)
 
 8.ตรวจซิพิลิส (VDRL)
 
 9.ตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBV PREVAC)
 
10.ตรวจหัดเยอรมัน RUBELLA IGG (SINGLE)
 
ผู้ชายตรวจรายการ 1-9ราคา 2,000 บาท
 
ผู้หญิง ตรวจรายการ 1-10 ราคา 2,300 บาท
 
รายการเลือกตรวจพิเศษ
สำหรับท่านที่ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ 1-4 (โปรแกรมใดก็ได้) สามารถเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมอื่นๆได้ในราคาพิเศษ(ลด 15% จากราคาปกติ ทั้งนี้ต้องตรวจในวันเวลาเดียวกันเท่านั้น)
 
รายการตรวจ
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAPS SMEAR)550 บาท 
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP) 1,600 บาท
- ตรวจรังปากมดลูก (THINPREPPLUS HPV)2,800 บาท
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)400 บาท 
- การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST)3,700 บาท
- ตรวจมะเร็งเต้านม (DIGITAL MAMMOGRAM)3,000 บาท
- ตรวจหามะเร็งตับ (AFP)410 บาท
- ตรวจหาเซลมะเร็งลำไส้และทางเดินอาหาร (CEA)450 บาท
- ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)790 บาท

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด