News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ.net
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ.net

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินเกาะสีชัง ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและการลำเลียงทางอากาศ ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ลดความสูญเสีย “เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน” อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ EEC

ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ

 
         (23 มีนาคม 2566 ที่ ต.ท่าเทววงษ์  อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำ การลำเลียงทางอากาศและการซ้อมแผนสถานการณ์เสมือนจริง โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 
 
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ
           ดร.สาธิต กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ทั้งภูเขาและชายฝั่งทะเล แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะแสมสาร เป็นต้น จึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องปีละหลายล้านคน อีกทั้งเป็นพื้นที่พิเศษในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องรองรับผลกระทบต่างๆ ที่ตามมาจากการพัฒนา ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากรายงานการแจ้งเหตุและสั่งการในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดชลบุรี พบว่า ปี 2565 มีการออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือมากถึง 42,253 ราย และ รพ.เกาะสีชังมีจำนวนผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินต้องได้รับการส่งต่อเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2563-2565 มีการนำส่งผู้ป่วยบนเกาะสีชังมายังโรงพยาบาลปลายทางบนฝั่งโดยเรือถึง 93 ครั้ง 72 ครั้ง และ 78 ครั้ง ตามลำดับ
 
          ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน พร้อมทั้งบูรณาการทรัพยากรในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดข้างเคียงอย่างคุ้มค่า สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ EEC ต่อไป
 
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ
 
          สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ รพ.ชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC และนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชลบุรี กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ ศรชล หน่วยกู้ชีพและกู้ภัย โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดในจังหวัดชลบุรี และกองบินตำรวจให้การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการฝึกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ซ้อมแผนกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศ พื้นที่เกาะสีชัง สร้างเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง