Home :

ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป 24 ชั่วโมง

มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยโรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งผู้ป่วยเฉพาะโรค ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม ซึ่งแพทย์แต่ละท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทุกระบบ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยแพทย์ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยสามารถมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย

PHONE 0-2884-7000 ต่อ 1131, 1132
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
Date: 10/10/2563 View: 347
ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษา ให้การพยาบาลเบื้องต้น และสังเกตอาการ และผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหู คอ จมูก ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารมิ่งประชา จากนั้นขึ้นไปรอพบแพทย์ที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารมิ่งประชา วัน และเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้แต่เวลา 08.00 - 11.00 น. โทร : 02-769-2000 ต่อ 2020, 1010
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]