Home :

ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง

การบาดเจ็บที่ทางศูนย์ฯ ให้การรักษาได้แก่
ข้อไหล่หลุดซ้ำ
เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด
เส้นเอ็นในข้อเข่าฉีกขาด
หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด
ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด
ข้อเท้าบาดเจ็บ เอ็นข้อเท้าขาด
แพทย์ในศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์

การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็น

ที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 10/10/2563 | Update: 10/10/2563 View: 527
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) มีภาระกิจหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่ข้อไหล่และข้อเข่า การรักษาจะเน้นที่การผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง แพทย์และทีมผู้ช่วยผ่าตัดต้องมีความรู้และประสบการณ์ ในการผ่าตัดผ่านกล้องขนาดเล็ก เพราะฉะนั้นแผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ทำให้อาการปวดแผล หลังผ่าตัดมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบแผลใหญ่ การดูแลหลังผ่าตัดจะมีคลินิกเฉพาะทาง โดยจะมีทีมนักกายภาพบำบัดมาให้คำแนะนำและทำกายภาพบำบัดให้ที่คลินิกเวชศาสตร์การกีฬาฯ การให้บริการของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ป่วยที่เป็นนักกีฬาเท่านั้น ทางศูนย์ฯยังให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดส่องกล้องให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย การบาดเจ็บที่ทางศูนย์ฯ ให้การรักษาได้แก่ ข้อไหล่หลุดซ้ำ เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาด เส้นเอ็นในข้อเข่าฉีกขาด หมอนรองข้อเข่าฉีกขาด ข้อสะโพกเคลื่อนหลุด ข้อเท้าบาดเจ็บ เอ็นข้อเท้าขาด แพทย์ในศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง เป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เป็น ที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ รายชื่อแพทย์ นพ.ปิยชาติ สุทธินาค นพ.เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร นพ.ไตร พรหมแสง
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com