Home :

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลากุมารเวชกรรม
ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ
1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน
3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5
4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5
นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า
เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้
แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น.
เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ
คลินิกกุมาร
วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ
8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป
13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส T: 02-548-1000
Date: 10/10/2563 View: 287
คลินิกกุมารเวชกรรมในเวลากุมารเวชกรรม ขั้นตอนการรับบริการห้องตรวจโรคเด็กในเวลาราชการ 1. ยื่นบัตรที่แผนกคัดกรอง 2. ผู้ป่วยใหม่กรอกประวัติ ยื่นที่เวชระเบียน 3. ผู้ป่วยเก่ารับใบสั่งยาชั้น 5 4. เมื่อมาถึงห้องตรวจโรคเด็กชั้น 5 นำใบสั่งยาติดเบอร์สีม่วงใส่ตะกร้า เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จะเรียกชั่งน้ำหนักและวัดไข้ แพทย์จะออกตรวจเวลาประมาณ 08.30 น. เมื่อพบแพทย์แล้วได้รับใบสั่งยาให้ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง ชำระเงินและรับยาที่ห้องยาด้านนอกขวามือ คลินิกกุมาร วันจันทร์ - วันศุกร์ รายละเอียดการให้บริการ 8.30 - 12.00 น. - ตรวจโรคกุมารทั่วไป 13.00 - 16.00 น. - รับปรึกษา
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปกส

679 รามอินทรา กม.13 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]