Home : ข่าว COVID-19

สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน

ขอนแก่นให้รายงานตัวด่วน ศบค.ให้ตรวจฟรี กทม-นครปฐม ให้ประเมินความเสี่ยง
Date: 20/12/2563 View: 1,947

ศบค. และ จังหวัดต่างๆ เริ่มเคลื่อนไหวเตือนประชาชน ป้องกันผลกระทบ จากสมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์

กรณีตรวจพบแรงงานติดโควิด-19 ถึง 548 รายจนต้องประกาศล็อกดาวน์ 14 วัน โดยทั้งสองจังหวัดที่เคลื่อนไหวแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดแล้ว ได้แก่ กทม และ นครปฐม รวมทั้งศบค.มีประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดค้ากุ้ง ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 เข้ารับการตรวจโควิด-19 ทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fdee93712810 size:800x785
 ศบค.ขอให้คนที่เดินทางไปตลาดค้ากุ้ง ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 63 เข้ารับการตรวจโควิด-19 ทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
*ตรวจได้ทุกที่ทั่วประเทศ (หากมีอาการเข้าข่าย)
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde4dbbcd760 size:800x646
ทางกทม ได้แจ้งขอความร่วมมือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในกทม ให้ร่วมประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ ในกรณี ดังนี้
  1. มีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นมา
  2. มีลูกจ้างและพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
โดยทำแบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ ตามลิงค์นี้ 

นครปฐม

สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde4de0390fe size:565x753
นครปฐม 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม มีประกาศ วันที่ 19 ธค 63  ดังนี้ 
"ด่วน ! ขอให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ที่มีประวัติการเดินทางไป ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2563 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแจ้ง รพ.สต. /สสอ.ใกล้บ้าน ภายในวันที่ 26 ธ.ค.2563
 
และหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ร่วมกับ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ขอให้ไปพบแพทย์โดยด่วน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน"
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde4dea148fc size:565x753
 
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fdee6d323daf size:665x960
 
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fdee70e760f1 size:665x960
 

ประกาศจังหวัดนครปฐม ให้คนที่ไปหรือกลับจากเมียนมา ต้องมารายงานตัว

สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde4e13c5ae7 size:800x600
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๘๔/๒๕๖๓ เรื่อง ให้บุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและพื้นที่เสี่ยงตามประกาศศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศจังหวัดนครปฐม ควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีคนมาก

สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde4e657aa66 size:800x600
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๘๕/๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ในท้องที่จังหวัดนครปฐม

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้คนที่ไปตลาดค้าส่งสัตว์น้ำสมุทรสาคร ต้องลงทะเบียน

สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fde5053668d5 size:800x600
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประกาศให้ประชาชนจังหวัดนครปฐมที่มีประวัติการเดินทางไป ตลาดค้าส่งสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63
  • สแกน และลงทะเบียนผ่าน QR Code  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่ามีความเสี่ยง จะติดต่อกลับ
  • แจ้งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  รพ.สต. ใกล้บ้านทุกแห่ง หรือ
  • โทร 065 9402374 เวลา 8.00-20.00 น.
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fdf700c9b0c0 size:795x960
สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น ประกาศ ให้ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจาก จ.สมุทรสงคราม และเดินทางต่อมา จ.ขอนแก่น เข้ารายงานตัวเพื่อสอบสวนโรคโควิด-19
 
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือผู้ที่เข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร แล้วเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา เข้ารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอ เพื่อทำการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคโควิด-19
 
ทั้งนี้ ได้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัส และกรอบแบบฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
 
ราชบุรี ตั้งด่านสกัดโควิด-19 ตลอด 24 ชม. ช่วงรอยต่อสมุทรสาคร ห้ามต่างด้าวเข้าเด็ดขาด ถ้าพบจะส่งตัวกลับสมุทรสาครทันที
 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พร้อมด้วยนายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ไปตรวจเยี่ยมการตั้งด่านสกัดโควิด-19 ที่บริเวณทางแยกหน้าสามแยกประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นรอยต่อของ จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่โดยสารมากับรถทุกคัน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ราชบุรี สวมใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวสด
20 ธค 63 
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fdf85c6d3862 size:800x784
ผู้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตลาดกลางกุ้ง หรือจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 ที่ผ่านมาหรือเข้าข่ายต้องสงสัยติดโควิด-19
สามารถเข้ารับตรวจคัดกรอง โควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลราชวิถี
ผ่านระบบออนไลน์ “ราชวิถี-มีหมอ” ผ่านช่องทาง covid19.rajavithi.go.th หรือ โรงพยาบาล ใกล้บ้าน
สมุทรสาครล็อคดาวน์ เอฟเฟ็กต์ จังหวัดต่างๆ เริ่มออกมาตรการเช่นกัน optional image:5fe0303dcf494 size:800x569
 ประกาศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ [20 ธค 63]
ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากจ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ติดต่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำในการกักตัวและสังเกตุอาการตนเอง 

เชียงใหม่ กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 
 
ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) ต่อการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางท่าอากาศยานนานาขาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 และที่ 3 (อาเขต) ต้องกรอกข้อมูลลงใน Application CM-CHANA เพื่อติดตามตัว และส่งข้อมูลให้พื้นที่ดำเนินการติดตามในการกักกัน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน
 
ข้อ 2 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (จังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเดินทางเข้มายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่และทำการกักกันตนเอง (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน
 
ข้อ 3 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจหาเชื้อเชิงรุก ในสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด
 
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว
 
ผู้ใดผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือ
  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
ตรวจสุขภาพ Standard Program
ราคา 3,900
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com