สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

Dec 24, 2020 365
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 HealthServ.net
 สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
 • ผู้ป่วยรายใหม่ 67 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 5,829 ราย
 •  หายป่วยเพิ่ม 21 ราย
 • รักษาอยู่ 1,653 ราย
 • หายป่วยทั้งหมด 4,116 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
 • เสียชีวิตทั้งหมด 60 ราย
• ประวัติเสี่ยง : ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จาก
 • เมียนมา 3 ราย
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
 • สหรัฐอเมริกา 2 ราย
 • ญี่ปุ่น 1 ราย
 • กาตาร์ 1 ราย
 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติ) สัญชาติ 
 • กัมพูชา 1 ราย และ ผู้ติดเชื้อในประเทศ (อยู่ระหว่างการสอบสวน) จำนวน 58 ราย จาก เกี่ยวเนื่อง cluster จ.สมุทรสาคร 55 ราย
 • เกี่ยวเนื่อง cluster จ.ตาก 1 ราย
 • ไปสถานที่ชุมชน 2 ราย
 สรุปการใช้งานแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" 
 • ยอดสะสม ตั้งแต่เริ่มโครงการ
 •  ผู้ใช้งาน 50,378,965 คน 
 • ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ : 49,320,798 คน
 • ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ : 1,058,167 คน
 •  กิจการ/ร้านค้า ลงทะเบียน 310,718 แห่ง 
 • ดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"  1,073,186 คน
ร้อยละการเช็คอิน
 • ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ 92.1%
 • ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ 7.9%
 
Ads block
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com