แนวทางการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลเอกชน

Jan 23, 2021 244
แนวทางการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลเอกชน  (ข่าว COVID-19 )
แนวทางการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้บัวยโรคโควิด 19 ในโรงพยาบาลเอกชน
 
การตรวจโดยวิธี Drive Thru
  1. หากผลตรวจไม่พบเชื้อ โรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจให้ผู้รับบริการได้ทันที
  2. หากผลการตรวจพบเชื้อ โรงพยาบาลห้ามแจ้งผลการตรวจผ่านการส่งข้อความ อีเมล หรือโทรศัพท์ ให้จัดรถพยาบาลที่มีระบบการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ไปรับผู้ป่วยมาทำการรักษาที่โรงพยาบาล
การเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาล
  1. หากผลการตรวจพบเชื้อ โรงพยาบาลต้องรับเป็นผู้ป่วยในรักษาในโรงพยาบาล
  2. หากผู้ป่วยต้องการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลจัดรถส่งต่อผู้ป่วยที่มีระบบการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ห้ามส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถสาธารณะ หรือให้ผู้ป่วยเดินทางด้วยตนเอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1426
สายด่วน กรม สบส.
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com