Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

รายชื่อผู้รับอนุญาตให้มีไว้ใน ครอบครอง เฮมพ์ ปี 2561-2563

Date: 04/02/2564 View: 475

รายชื่อผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ 

ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
เลขที่หนังสือสำคัญ ผู้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ จังหวัดและจำนวนพื้นที่ปลูก วันที่ออก – วันที่สิ้นอายุ ของหนังสือสำคัญ
 • 1/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 2/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 3/2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 4/2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ปี 2562

 • 1/2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • 2/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร(โดยคณะเภสัชศาสตร์)
  1) คณะเภสัชศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์ จ.พิษณุโลก
 • 3/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร (โดยสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย)
  สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย จ.พิษณุโลก
 

ปี 2561

 • 1/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  จ.เชียงใหม่ /จ.เชียงราย/ จ.น่าน/ จ. ตาก (ณ สถานที่ปลูก) จ.เชียงใหม่ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]