ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ.net
[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ.net

[update] คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) แจ้งผู้ป่วยที่มีนัด และต้องการรับยาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

[update] การรับยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลชลบุรี HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ผู้ป่วยที่มีนัด และต้องการรับยาทางไปรษณีย์  ดำเนินการดังนี้
    ➡️  สแกน QR code รับยาทางไปรษณีย์ (อย่างน้อย 1 วัน ก่อนถึงวันนัด)
    ➡️  ชำระเงินค่าบริการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน CBH PLUS  หรือชำระที่ห้องการเงิน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี
           (จะไม่มีเจ้าหน้าที่ โทรไปแจ้งยอดค่าบริการ)
    ➡️  ตรวจสอบค่าบริการได้ ในวันที่มีนัด ตั้งแต่เวลา 20.00 น. หลังจากแพทย์จ่ายยาเสร็จแล้ว 
    ➡️  ชำระเงิน ภายใน 7 วัน (หากเกินกำหนด ยาจะถูกยกเลิกทันที)


ลิงค์ รับยาทางไปรษณีย์  และ ลิงค์ แอปพลิเคชัน CBH PLUS  ให้สแกน QR Code ในภาพ
 
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด