ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย

รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย HealthServ.net
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย HealthServ.net

Update ล่าสุด: 25 มีนาคม 64
ยอดรวม: 116 แห่ง จำแนกตามภาคได้ดังนี้

ภาคกลาง

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรามยม (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 08 1888 3142
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองขาหย่าง (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 09 5986 5456
 3. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทย (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 09 8787 3252
 4. วิสาหกิจชุมชนฅนท้องถิ่นบ้านสมุนไพรเขากวางทอง (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 06 3206 5501
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์บ้านหนองมะกอก (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 4491 6189
 6. วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 199/9 6 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 09 6753 2226
 7. วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 149 6 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 08 0111 9944,08 0111 8844
 8. วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษ บ้านหนองเต่า (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 39 5 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 09 7980 2436
 9. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 7 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 08 9848 7232
 10. วิสาหกิจชุมชนคนหนามเข้ (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 55/1 10 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 5604 0080
 11. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 08 9825 5067
 12. วิสาหกิจชุมชนห้างนาโมเดลกัญชารักษาโรค (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 08 7842 1372
 13. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ตำบลหนองฉาง (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 6924 1789
 14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 19 8 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 08 1887 6831
 15. วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านไร่ (อุทัยธานี)
  ที่ตั้ง : 199 7 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 7015 1796
 16. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต.ชอนม่วง (ลพบุรี)
  ที่ตั้ง : ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี 08 1456 9599
 17. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านหนองปลาไหล (ลพบุรี)
  ที่ตั้ง : ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 09 5759 7575
 18. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเมืองดงคอน (ชัยนาท)
  ที่ตั้ง : 14 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 06 5547 5554
 19. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรอื่น ๆ ทุกชนิด อัจฉริยะส่งออกการนำเข้า (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 9 14 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 09 7997 4654
 20. วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตำบลเขาทอง (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 90 3 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0 5638 2092
 21. วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมปลูกพืช อ้อย ข้าวโพด พร้อมสมุนไพรอื่น ๆ และการแปรรูปอาหาร เขากะลาทอง (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
 22. วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 2563 (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08 5956 1305
 23. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 08 6680 8206
 24. วิสาหกิจชุมชนตลาดน่าชมชุมชนบ้านหนองขอน (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 08 2479 6561
 25. วิสาหกิจชุมชนทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7 บ้านพุตานวล (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 8 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เครือข่าย
 26. วิสาหกิจชุมชนต้นเจ้าพระยา (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
 27. วิสาหกิจชุมชนผักพืชสมุนไพรและพืชพลังงาน ตำบลพนมรอก (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : 40/2 4 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
 28. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรบ้านวังคาง (นครสวรรค์)
  ที่ตั้ง : สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 09 5575 1267
 29. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า (สระบุรี)
  ที่ตั้ง : 101 5 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 06 1553 9465
 30. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ (พระนครศรีอยุธยา)
  ที่ตั้ง : 6 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 08 9688 5842
 31. วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก (พระนครศรีอยุธยา)
  ที่ตั้ง : 36/12 3 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 08 1355 6195
 32. วิสาหกิจชุมชนตลาดศรีเมืองเพื่อการผลิตผัก ผลไม้ สมุนไพร และการตลาด (ราชบุรี)
  ที่ตั้ง : 10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
 33. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ (สมุทรปราการ)
  ที่ตั้ง : 89/13 เพชรหึงษ์ 9 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 0 2461 0881
 34. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลปากทาง (พิจิตร)
  ที่ตั้ง : ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร 08 6440 0304
 35. วิสาหกิจชุมชนรวมพลคนสร้างงานตำบลดอนชะเอม (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : 3 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
 36. วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7155 8425
 37. วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7169 4934
 38. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : 84 1 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 09 2785 6195
 39. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : 85/8 3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 08 7000 5411
 40. วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : 5 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
 41. วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 08 2242 5708
 42. วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7090 3163
 43. วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ (กาญจนบุรี)
  ที่ตั้ง : ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี

ภาคเหนือ

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา (ลำปาง)
  ที่ตั้ง : 176 แจ้ห่ม-วังเหนือ 6 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 08 1888 6079
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม (แม่ฮ่องสอน)
  ที่ตั้ง : 222/1 3 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 3. วิสาหกิจชุมชนกรีนแมน (เชียงราย)
  ที่ตั้ง : 9 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 08 1595 0017
 4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก (ตาก)
  ที่ตั้ง : 348 แม่สอด-แม่ระมาด พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0 5550 8988
 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว (ลำพูน)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล บ้านโฮ่ง (ลำพูน)

  ที่ตั้ง : 308 ลำพูน-ลี้ 7 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 0 5398 0377
 6. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (เชียงใหม่)
  ที่ตั้ง : ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08 7195 1551
 7. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ (เชียงใหม่)
  ที่ตั้ง : 6604 เชียงใหม่-แม่ออน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 09 9858 3585
 8. วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน (เชียงใหม่)
  ที่ตั้ง : ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 08 9566 7669

ภาคใต้

 1. วิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพร (ชุมพร)
  ที่ตั้ง : 178 9 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 08 9673 8866
 2. วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ (สงขลา)
  ที่ตั้ง : 6 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 09 3685 1502
 3. วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล (สตูล)
  ที่ตั้ง : ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 08 1898 2486
 4. วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน (สตูล)
  ที่ตั้ง : 154 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 06 1243 3212
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอ (พัทลุง)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ (พัทลุง)

  ที่ตั้ง : 111/1 5 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
 6. วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร (กระบี่)
  ที่ตั้ง : 222 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 08 6275 3636
 7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง (ตรัง)
  ที่ตั้ง : 20 12 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 08 9289 3900
 8. วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน (ตรัง)
  ที่ตั้ง : 311 21 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 06 2203 7159
 9. วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ (ตรัง)
  ที่ตั้ง : 19 4 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 08 9157 8115
 10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง (ตรัง)
  ที่ตั้ง : 8 น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 08 6945 5093

ภาคตะวันออก

 1. วิสาหกิจชุมชนท่าบุญมี ประชาร่วมใจ (ชลบุรี)
  ที่ตั้ง : ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 08 9994 9965
 2. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว (จันทบุรี)
  ที่ตั้ง : 135/2 4 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี 08 9245 9979
 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง (จันทบุรี)
  ที่ตั้ง : 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 08 1295 3149
 4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุุนไพรครบวงจรอำเภอแกลง (ระยอง)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ (ระยอง)

  ที่ตั้ง : 55 เพ-แกลง-กร่ำ 3 กร่ำ แกลง ระยอง 0 3865 7457

ภาคอีสาน

 1. วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 252 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 0 4469 9238-40 09 3423 2350
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 112 9 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 09 2989 9898
 3. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย (บุรีรัมย์)
 4. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 0 4464 9037
 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 09 5693 6646
 6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ต.บ้านด่าน (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 69 2 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์
 7. วิสาหกิจชุมชน Best forests best for life (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 124 16 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 06 1694 4924,08 9848 7486
 8. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 08 1068 0770
 9. วิสาหกิจชุมชนพันธุ์วนัมรุง (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 1660 0438
 10. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเสราะตึก 1 (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 2149 4497
 11. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการค้า (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 35/1 8 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 09 8102 6375
 12. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : สตึกสำราญ สตึก สตึก บุรีรัมย์ 06 1038 7988
 13. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
 14. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรอำเภอกระสัง (บุรีรัมย์)
  ที่ตั้ง : 679 กระสัง-ประโคนชัย 19 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 08 9420 5555
 15. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว (นครราชสีมา)
 16. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา (นครราชสีมา)
  ที่ตั้ง : 59 1 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 08 4417 9950
 17. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทมน้อย ม.11 (อำนาจเจริญ)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล ชานุมาน (อำนาจเจริญ)

  ที่ตั้ง : 4 หนองผือ-มุกดาหาร 8 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 0 4546 6009
 18. วิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทอำนาจเจริญพืชเศรษฐกิจสมุนไพร (อำนาจเจริญ)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่ (อำนาจเจริญ)

  ที่ตั้ง : 120 อรุณประเสริฐ 14 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0 4598 9740
 19. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน (นครพนม)
  ที่ตั้ง : 10 นาคำ ศรีสงคราม นครพนม
 20. วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านและพืชกินผลตะวันออก (อุดรธานี)
  ที่ตั้ง : 99 6 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09 5695 4951
 21. วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทภูเขียว (ชัยภูมิ)
  ที่ตั้ง : ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 08 9717 3816 , 08 1949 4210
 22. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน (ขอนแก่น)
  ที่ตั้ง : 1/1 7 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 08 9819 5840
 23. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทด่านบ้านโป่งชี (เลย)
  ที่ตั้ง : โป่ง ด่านซ้าย เลย 08 1822 9426
 24. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อการผลิตและจำหน่าย (ไทวัง) บ้านเขตอุดมศักดิ์ (เลย)
  ที่ตั้ง : วังสะพุง วังสะพุง เลย 08 1060 0258
 25. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง (เลย)
  ที่ตั้ง : ผาน้อย วังสะพุง เลย 08 6450 3655
 26. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทบ้าน (เลย)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมี่ยง (เลย)

  ที่ตั้ง : 150 ท่าลี่-หนองผือ 9 หนองผือ ท่าลี่ เลย 08 9840 9997
 27. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน (เลย)
  ที่ตั้ง : ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 08 7978 7955
 28. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสภาชุมชนบ้านห้วยลาด (เลย)
  ที่ตั้ง : หนองบัว ภูเรือ เลย 08 3016 1694
 29. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพรครบวงจร (มหาสารคาม)
  ที่ตั้ง : หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 08 9037 4640
 30. วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี ม.8 ต.เวียงสะอาด (มหาสารคาม)
  ที่ตั้ง : เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
 31. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรคแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร (มหาสารคาม)
  ที่ตั้ง : 10 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
 32. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงโคขุน ตำบลแวงน่าง (มหาสารคาม)
  ที่ตั้ง : แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 08 1873 0322
 33. วิสาหกิจชุมชนหนองหม้องพารวย (มหาสารคาม)
  ที่ตั้ง : แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
 34. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลบ่อใหญ่ (มหาสารคาม)
  ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ (มหาสารคาม)

  ที่ตั้ง : 399 3 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
 35. วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจใหม่ (กาฬสินธุ์)
  ที่ตั้ง : หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 09 6569 8892
 36. วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด (กาฬสินธุ์)
  ที่ตั้ง : 179 18 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 09 1054 1242
 37. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาพันธุ์กระบือลุ่มน้ำลำปาว (กาฬสินธุ์)
  ที่ตั้ง : ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08 1053 9159
 38. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอจังหาร (ร้อยเอ็ด)
  ที่ตั้ง : 9 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 09 4542 7401
 39. วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรชุมชนหินกอง (ร้อยเอ็ด)
  ที่ตั้ง : 100 1 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 08 4428 1009
 40. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร (ร้อยเอ็ด)
  ที่ตั้ง : 95 พนมไพร-มหาชนะชัย 12 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 9019 5666
 41. วิสาหกิจชุมชนฮักจังโนนศิลา (หนองคาย)
  ที่ตั้ง : วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 06 2265 9554
 42. วิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง (หนองคาย)
  ที่ตั้ง : ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
 43. วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจโคกถ้ำเทพนิมิตร (หนองคาย)
  ที่ตั้ง : กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
 44. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 324 10 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 08 3497 5549
 45. วิสาหกิจชุมชนไพรสกลบ้านดงยอ (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 404 6 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 08 3281 5533
 46. วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวช บ้านโพนงาม หมู่ 5 อำเภอกุดบาก (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 5 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 08 8337 1941
 47. วิสาหกิจชุมชน พฤษาเวช (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 1 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 08 7865 2958
 48. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวอินคา-ไดมอนด์ ภูพาน (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 13 โคกภู ภูพาน สกลนคร 08 5758 6159
 49. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลม่วง (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 4 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 09 9326 9823
 50. วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อ.กุสุมาลย์ (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 6 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 09 8101 5124
 51. วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้สมุนไพรอินทรีย์หนองไผ่ครบวงจร (สกลนคร)
  ที่ตั้ง : 7 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 06 3912 2206

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด