สระแก้ว สสจ.เปิดชื่อสถานที่เสี่ยงโควิด และสายด่วน รพ. 9 แห่ง หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจ

Apr 06, 2021 388

สถานที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้ที่เดินทางไปตามสถานที่ ช่วงเวลาดังนี้ ไปรายงานตัวเพื่อตรวจหา COVID-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

สระแก้ว สสจ.เปิดชื่อสถานที่เสี่ยงโควิด และสายด่วน รพ. 9 แห่ง หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1241x1754 px

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สถานที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดสระแก้ว ขอให้ผู้ที่เดินทางไปตามสถานที่ ช่วงเวลาดังนี้ ไปรายงานตัวเพื่อตรวจหา COVID-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน
 
สำหรับท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว ขอให้ไปรายงานตัวที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว วันที่ 7 เมษายน 64  เวลา 8.30-16.00 น.

ตรวจทั้งทีเอาให้ชัวร์ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลเท่านั้น

กลุ่มเสี่ยงผู้มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ที่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 

ให้ไปตรวจที่ "โรงพยาบาลใกล้บ้าน" ทุกแห่งเท่านั้น เพื่อความแม่นยำของผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
โทรก่อนล่วงหน้า ยังไม่ต้องมาโรงพยาบาล

สายด่วนโควิด โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร 081-982-4747 
 • โรงพยาบาลคลองหาด โทร 086-836-3826 
 • โรงพยาบาลตาพระยา โทร 096-915-1922 
 • โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร 082-970-3122 
 • โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร 084-362-9988 
 • โรงพยาบาลอรัญประเทศ 066-114-2876 
 • โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร 092-279-9878 
 • โรงพยาบาลโคกสูง โทร 098-958-9463 
 • โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โทร 080-633-5492
 
สระแก้ว สสจ.เปิดชื่อสถานที่เสี่ยงโควิด และสายด่วน รพ. 9 แห่ง หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 800x800 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com