ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย

คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย Thumb HealthServ.net
คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เผยแพร่คำแนะนำของสมาคมฯ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้ ปลูก หรือผลิตกัญชาในประเทศไทย ผ่านทางวารสารข่าวฉบับที่ 2/2565 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ด้วยข้อเสนอแนะ 4 ข้อ เพื่อให้มีมาตรการเพื่อลดปัญหาจากการใช้กัญชาจนเกิดอันตรายทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา


 
ตามที่มีการถอดกัญชาจากยาเสพติดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้กัญชาจนเกิดอันตรายทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ตลอดจนเกิดปัญหากับเด็กและเยาวชนตามที่เป็นข่าว สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีมาตรการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ดังนี้
 
1. ขอให้ประกาศให้ส่วนช่อดอกของกัญชาเป็นสารเสพติดเนื่องจากมีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงทำให้เกิดการเมา และบางรายมีอาการประสาทหลอน ตลอดจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
 
2. ขอให้ประกาศให้การสูบกัญชาไม่ว่าในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความชัดเจนของนโยบายว่าไม่ใช้เพื่อสันทนาการ นอกจากนี้การสูบนั้นผู้สูบมักใช้ส่วนของกัญชาที่มีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงซึ่งเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะสูบในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว
 
3. ควรกำหนดให้การใช้กัญชาทางการแพทย์ ต้องกระทำโดยมีใบสั่งยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ เนื่องจากมีความสับสนของข่าวสารเรื่องโรคหรือภาวะที่ควรใช้ จนทำให้ประชาชนทั่วไปอาจจะใช้เองจนเกิดอันตรายได้
 
4. ขอให้ทางราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนปรากฎตามช่องทางต่างๆ

 
คำแนะนำของสมาคมจิตแพทย์ ต่อการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาในประเทศไทย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด