ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ Thumb HealthServ.net
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย
Standard Eco
Standard Eco Corner
Deluxe
Super Deluxe
Super Deluxe Corner
Premier
Premier Corner
Executive Suite
ICU
ICU (Positive/Negative Pressure)

 
 
อาคาร 1
Standard Eco (ไม่รวมค่าอาหาร) 1,000
Standard Eco Corner (ไม่รวมค่าอาหาร) 1,100
 
 
อาคาร 2
Deluxe 2,300
Super Deluxe 2,800
Super Deluxe Corner 3,000
 
 
อาคาร 3
Premier 3,100
Premier Corner 3,900
Executive Suite 5,500
ICU - ห้องแยก (ไม่รวมค่าอาหาร) 3,600
ICU - ห้องแยกควบคุมการติดเชื้อ (ไม่รวมค่าอาหาร) 3,900
 
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อาหาร 3 มื้อ ต่อวัน


โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช
เลขที่ 61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075-218988
สายด่วนอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 075-215215

 
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด