ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิสุขภาพประชาชน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประชาชน ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิคนพิการ สิทธิผู้สูงอายุ

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com Home / สิทธิสุขภาพประชาชน
Thumb1

[ประกันสังคม] สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้

สิทธิประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน ต้องรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. เจ็บป่วย 2. คลอดบุตร 3. ทุพพลภาพ 4. ชราภาพ 5. เสียชีวิต ว่าแต่ละประเด็นมีสิทธิอย่างไรบ้าง
Thumb1

ทำฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ประกันตนใช้สิทธิ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาทต่อปี
Thumb1

[ประกันสังคม] บำเหน็จชราภาพ บำนาญชราภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ บำเหน็จชราภาพ บำน
Thumb1

[บัตรทอง] สถานพยาบาลในกทม. 50 เขต ทั้งเอกชนและรัฐบาล ที่ให้บริการสิทธิบัตรทอง ปี 2563

รายชื่อหน่วยบริการ สถานพยาบาลในพื้นที่ทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ที่ยังเปิดให้บริการประชาชนสิทธิบัตรทอง [ข้อมูล ณ.วันที่ 29 กันยายน 2563] สอบถามเพิ่มเติม
Thumb1

วิธีตรวจสอบรายชื่อแพทย์และเลขที่ใบอนุญาตคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นแพทย์ เว็บไซด์ แพทยสภา ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Thumb1

[ประกันสังคม] รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.รัฐและรพ.เอกชน

รายชื่อสถานพยาบาลล้างไตทางช่องท้อง รพ.เอกชน และ รพ.รัฐบาล จากสำนักงานประกันสังคม 2563
Thumb1

3 วิธี เปลี่ยน รพ.ประกันสังคม ง่ายสุดคือทำผ่านแอป SSO

แนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดคือ เปลี่ยนผ่านแอป SSO อีก 2 วิธีคือทำผ่านผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม หรือส่งแบบฟอร์ม สปส.9-02
Thumb1

[ประกันสังคม] 7 โรคที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง

ผู้ประกันตนจำนวนมากอาจยังไม่แน่ใจหรือไม่ทราบแน่ชัดว่า มีข้อยกเว้น 7 ประการ ที่ประกันสังคมไม่คุ้มครอง
Thumb1

[ประกันสังคม] สิทธิชาวต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี

สิทธิประกันสังคมของชาวต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีการสงเคราะห์บุตร กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการทำงาน กรณีทุพพล
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCS) สิทธิสวัสดิการรักษ
Thumb1

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไต

สิทธิประโยชน์การบำบัดทดแทนไตของระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน - 1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. (UCS) 2) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (OFC)
Thumb1

หน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านเคมีบำบัด ระดับที่ 1-2-3 สปสช.(ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)
Thumb1

หน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช.

รายชื่อหน่วยบริการเฉพาะด้านรังสีรักษา สปสช. (ข้อมูลเมื่อ 2566.03.21)
Thumb1

บัตรทอง ดูแลสุขภาพคนไทยทุกกลุ่มทุกวัย ตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ อย่างไรบ้าง

สปสช.หรือบัตรทอง มีหน้าที่หลักคือดูแลสุขภาพคนไทย ตั้งแต่เกิด-จนสูงอายุ ทุกคน ทุกวัย ทุกสิทธิการรักษา เพียงเป็นไทย บัตรทองต้องดูแล
Thumb1

ข้อควรรู้เมื่อประสบภัยจากรถ - ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ประชาชนทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้า