Home : ข่าว COVID-19

ประกันสังคมเปิดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก ใน 9 แห่ง 9 จังหวัด

การเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งในการตรวจเชิงรุกนี้ หากพบว่าติดเชื้อจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเป็นคู่สัญญาอยู่
Date: 14/05/2564 View: 207
image1 size: 800x521px
เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดโรคโควิตด-19 เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นและต่อเนื่อง กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกมากขึ้น สำหรับแรงงาน ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพื่อการเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม  ซึ่งในการตรวจเชิงรุกนี้ หากพบว่าติดเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเป็นคู่สัญญาอยู่  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจและการรักษาใดๆ 

รายละเอียดจากตรวจเชิงรุกในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
  1. กรุงเทพ จุดตรวจที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)
  2. ปทุมธานี จุดตรวจที่ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยความร่วมมือกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.การุญเวช ปทุมธานี
  3. นนทบุรี จุดตรวจที่ เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง โดยความร่วมมือกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.เกษมราษฎร์ และรพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
  4. สมุทปราการ
  5. ชลบุรี จุดตรวจที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ โดยความร่วมมือกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.วิภาราม อมตะนคร และรพ.วิภาราม แหลมฉบัง
  6. ระยอง
  7. สมุทรสาคร
  8. เชียงใหม่
  9. ภูเก็ต
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]