ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี Thumb HealthServ.net
ผู้ประกันตน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-1500900

ผู้ประกันตน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี HealthServ
การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงให้รู้ก่อนโรคลุกลาม ร่วมนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดังกล่าว เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ไม่ต้องเสียค่าบริการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
 
คำแนะนำก่อนการเข้ารับการ
  •  กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์งดเอ็กซเรย์ปอด


ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท สำหรับผู้ประกันตน
 
กรณีทันตกรรม (ทำฟัน) ถือเป็นอีกสิทธิหนึ่งของผู้ประกันตนได้รับ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02-1500900
ผู้ประกันตน โรงพยาบาลเปาโล เกษตร ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด