Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ด่านซ้าย จ.เลย ออกหน่วยให้คำปรึกษา การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์

สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์และ ขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูกกัญชา กัญชง
Date: 02/06/2564 View: 159
image1 size: 636x900px
28 พ.ค. 2564 ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย มอบหมายให้ นายสิริพงษ วัฒนศรีทานัง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย และคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยออกหน่วยจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษาการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์และ ขั้นตอนการขออนุญาตในการปลูกกัญชา กัญชง ตลอดจนข้อมูลอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้ายกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ประชาชนผู้สนใจ และผู้ประกอบการเข้าร่วมในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเลย
 
        จากนั้น ที่ห้องประชุม สสอ.ด่านซ้ายเภสัชกรหญิงสาวิตรี ทรงศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ โดยเภสัชกรหญิงอัญชลี พิมพ์รัตน์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษพร้อม น.ส.ภริตา ทองยา และ น.ส.อนัญญา เย็นขัน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพร.ด่านซ้าย และได้แลกเปลี่ยนข้อมูล การเตรียมความพร้อมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชน ที่มารับฟังการให้ความรู้ลงทะเบียนกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดเลย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]