Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

นครพนม เดินหน้ากัญชาการแพทย์ เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ฯ จัดประกวดและอบรมวิสาหกิจชุมชน

28 มิถุนายน 2564 จะมีพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงที่ได้มาตรฐานของเขต 8 ภายใต้แบรนด์ TomChongCha R8 T2C Shop
Date: 15/06/2564 View: 224
นครพนม เดินหน้ากัญชาการแพทย์ เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ฯ จัดประกวดและอบรมวิสาหกิจชุมชน  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

นครพนม เดินหน้า กัญชาการแพทย์ 28 มิ.ย.เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ฯ เตรียมประกวดอำเภอมีผลงานดีเด่น

        นายณรงค์ชัย จันทร์พร เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขระดับอำเภอ (Goal team) ทุกอำเภอ (วันที่ 11 มิถุนายน 2564) ผ่านทางระบบ Zoom เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งแจ้งกำหนดการจัดประกวดอำเภอที่มีผลการดำเนินการกัญชาทางการแพทย์ดีเด่น มีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่
  1. คลินิกกัญชาทางการแพทย์
  2. ส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และ
  3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากกัญชา 
รวมทั้งการจัดการประกวดผลงานเด่น นวัตกรรมด้านกัญชาทางการแพทย์ของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบล
 
         ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข มีแผนจะจัดอบรมวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการขออนุญาตปลูกกัญชา-กัญชง การขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ และการจัดตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง (R8-T2C TomChongCha Shop) ทุกอำเภอ
 
        อนึ่ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม โดยมี ทพ.สุรจิต สกุลคู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อพิจารณาการจัดพิธีเปิดร้านจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง (R8-T2C TomChongCha Shop) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชาที่ได้มาตรฐานของเขต 8 ภายใต้แบรนด์ "TomChongCha R8 T2C Shop" โดยจังหวัดนครพนมได้เลือกโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นร้านจำหน่าย มีผลิตภัณฑ์ใบกัญชา ลำต้น และรากกัญชาจากกลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ผสมผสาน และ รพ.สต.บ้านเเหล่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มาจำหน่ายในงาน

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
12 มิถุนายน 2564
นครพนม เดินหน้ากัญชาการแพทย์ เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ฯ จัดประกวดและอบรมวิสาหกิจชุมชน  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
นครพนม เดินหน้ากัญชาการแพทย์ เปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ฯ จัดประกวดและอบรมวิสาหกิจชุมชน  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com