Home : ข่าว COVID-19

เปิดแผนรองรับการชะลอหรือยกเลิกโครงการ ภูเก็ต Sandbox กรณีจำเป็น

เตรียมแผนรองรับหากมีการระบาด พบผู้ป่วยมากขึ้น มีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ
Date: 25/06/2564 View: 167
เปิดแผนรองรับการชะลอหรือยกเลิกโครงการ ภูเก็ต Sandbox กรณีจำเป็น ข่าว COVID-19 Healthserv.net
โครงการ ภูเก็ต Sandbox ที่จะเริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดและกระทรวง ยังคงดำเนินไปตามแผนและนโยบายที่วางไว้ แต่ในความเป็นจริงอีกด้านที่ไม่อาจละเลยได้ คือการที่ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การระบาดอยู่เช่นเดิม ขณะที่พบว่า ภูเก็ตยังมีการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น แม่จะเป็นตัวเลขหลักเดียวก็ตาม แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีความรุนแรงขึ้น จึงมีการกำหนดแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ ไว้รองรับการกรณีดังกล่าวขึ้น

หลักเกณฑ์สำหรับแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ “ภูเก็ต Sandbox” มีดังนี้
 
ภูเก็ต
 • จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์
 • ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล
 • มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้
 • ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพของจังหวัด 
 • มีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้
โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ ดังนี้
 • ปรับลดกิจกรรม
 • Sealed route
 • Hotel Quarantine
 • ทบทวนยุติ Phuket Sandbox
เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
หากเกิดการระบาดจนเกินศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุย  จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com