ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพ GENERAL - ADVANCED - EXECUTIVE - ULTIMATE
เบอร์โทรติดต่อ +66 2220 7999

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง HealthServ
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ GENERAL
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ General (ชาย) 2,900 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCED
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Advanced(ชาย) 7,920 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง HealthServ
 โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE (หญิง)
ราคา 40,000 บาท
ราคาพิเศษ 16,800 บาท
 
 
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (หญิง) 16,800 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE (ชาย)
ราคา 31,400 บาท
ราคาพิเศษ 12,560 บาท
 
 
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive (ชาย) 12,560 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ULTIMATE (ชาย)
ราคา 38,000 บาท
ราคาพิเศษ 15,600 บาท
 
 
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ชาย) 15,600 บาท
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ ULTIMATE (หญิง)
ราคา 50,000 บาท
ราคาพิเศษ 20,880 บาท
 
 
รายการในแพ็คเกจ :
การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคตได้
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Ultimate (ชาย) 20,880 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง HealthServ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด