News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
จีนอนุมัตินำเข้าโมลนูพิราเวียร์แล้ว HealthServ.net
จีนอนุมัตินำเข้าโมลนูพิราเวียร์แล้ว HealthServ.net

30 ธ.ค.2022 สำนักข่าวซินหัวรายงาน สำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน เปิดเผยการอนุมัติพิเศษและการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขเพื่อการจดทะเบียนนำเข้าโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของเมิร์ก แอนด์ โค (Merck & Co)โมลนูพิราเวียร์เป็นยาชนิดรับประทานที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก สำหรับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการป่วยหนัก รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นผู้สูงอายุ น้ำหนักเกิน หรือมีโรคไตเรื้อรัง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดรุนแรง และโรคปอดเรื้อรัง

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ร้องขอผู้ถือครองสิทธิทางการตลาดของยาโมลนูพิราเวียร์ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และยื่นผลการวิจัยการติดตตามผลต่อเนื่องโดยทันที

ข่าวและภาพ ซินหัวไทย

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง