News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ซีดีซีจีน (China CDC) เปิดข้อมูลจีโนมโควิดในจีนต่อ WHO ไม่พบกลายพันธุ์ HealthServ.net
ซีดีซีจีน (China CDC) เปิดข้อมูลจีโนมโควิดในจีนต่อ WHO ไม่พบกลายพันธุ์ HealthServ.net

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ มหิดล อัพเดตการติดตามข้อมูลจีโนมโควิดในประเทศจีน ล่าสุดจีนได้เปิดเผยข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกแล้ว จากตัวอย่างการสวอปจากผู้ติดเชื้อและจากแหล่งน้ำเสียในเมืองใหญ่ ไม่พบโควิดอุบัติใหม่กลายพันธุ์

ซีดีซีจีน (China CDC) เปิดข้อมูลจีโนมโควิดในจีนต่อ WHO ไม่พบกลายพันธุ์ HealthServ
 
5 มกราคม 2023 - ทีมนักวิจัยจาก “ไชน่าซีดีซี (China CDC)” ได้นำเสนอข้อมูลจีโนมโควิด-19 ที่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในขณะนี้ ตามคำเรียกร้องของนานาชาติในที่ประชุมองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา (ยัง) ไม่พบโควิดอุบัติใหม่กลายพันธุ์ในจีน ทั้งจากการสวอปจากผู้ติดเชื้อและจากแหล่งน้ำเสียในเมืองใหญ่ที่ปนเปื้อนมากับอุจจาระของผู้อาศัยในเขตนั้น


กลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไวรัส (The Technical Advisory Group on Virus Evolution: TAG-VE) ขององค์การอนามัยโลกประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2023 เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

TAG-VE มีการประชุมเป็นประจำเพื่อประเมินข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับความสามารถในการแพร่เชื้อโควิด-19 ความรุนแรงทางคลินิก และศักยภาพในการหลบหนีทางภูมิคุ้มกันของโควิดสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุดตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อและ/หรือโรคร้ายแรง
 
ซีดีซีจีน (China CDC) เปิดข้อมูลจีโนมโควิดในจีนต่อ WHO ไม่พบกลายพันธุ์ HealthServ
 
ในที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ควบคุมโรคแห่งประเทศจีนหรือไชน่าซีดีซี (China CDC) ได้นำเสนอข้อมูลโควิดจีโนมที่สุ่มตรวจด้วย PCR และตามด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวนมากกว่า 2,000 ตัวอย่างจากหลายมณฑลโดยจัดเก็บจากผู้ติดเชื้อระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 จนถึง 3 มกราคม 2566 พบว่า
 
  • โควิดสายพันธุ์หลักที่กำลังระบาดในจีนขณะนี้คือโอมิครอน BA.5.2 และ BF.7 มีส่วนแบ่งการระบาดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 97.5
  • โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่นที่พบในเปอร์เซ็นต์ต่ำเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและมีการแพร่ระบาดในประเทศอื่นๆอยู่ก่อนหน้าแล้ว
  • ขณะนี้ยังไม่พบโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอุบัติใหม่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แบ่งปันข้อมูลรหัสพันธุ์กรรมทั้งจีโนมของโควิด-19 จำนวน 765 ราย  ขึ้นแชร์บนฐานข้อมูลโควิดโลก “GISAID”  โดยส่วนใหญ่ (564 ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างที่จัดเก็บหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2565

 
โดยบรรดาสายพันธ์ที่ตรวจพบในจีนสอดคล้องตรงกับสายพันธุ์โควิดที่นานาประเทศตรวจพบจากผู้เดินมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในระยะนี้ (ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมและแชร์ไว้บนฐานข้อมูล GISAID เช่นเดียวกัน) 
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แบ่งปันข้อมูลรหัสพันธุ์กรรมทั้งจีโนมของโควิด-19 จำนวน 765 ราย ให้นักวิจัยทั่วโลกโดยแชร์บนฐานข้อมูลโควิดโลก “GISAID”  สามารถแยกเป็นสายพันธุ์ต่างๆได้ดังนี้


 
สายพันธุ์    จำนวน
BF.7         230
BA.5.2      222
BQ.1.22    33
BA.5.2.1    30
BQ.1         25
BQ.1.1      25
XBB.1       19
BA.5         15
BN.1.3      10
BA.5.1       9
BF.5           9
BQ.1.2       7
BA.5.2.6     5
BF.26         5
BN.1.3.1     5
BQ.1.1.11   5
XBB            5
BF.21         4
BF.7.12       4
BQ.1.1.13   4
BQ.1.1.3     4
CH.1.1        4
BN.1.2        3
BQ.1.5        3
BQ.1.8        3
BR.2.1         3
BW.1.1        3
CH.1.1.1      3
BA.4.6         2
BA.5.2.16    2
BA.5.2.35    2
BA.5.9         2
BF.11          2
BF.27          2
BF.7.6         2
BN.1.1        2
BQ.1.14      2
BQ.1.23      2
XBB.1.5       2
 
******************
 
BA.2            1
BA.2.3.20     1
BA.5.1.1       1
BA.5.1.10     1
BA.5.2.20     1
BA.5.2.23     1
BA.5.2.26     1
BA.5.2.34     1
BA.5.3          1
BA.5.6.4       1
BE.1             1
BE.1.1          1
BE.1.1.1       1
BE.1.4.2       1
BE.8             1
BE.9             1
BF.11.2         1
BF.28            1
BF.7.3           1
BF.7.4           1
BF.7.4.1         1
BF.7.8            1
BL.1               1
BN.1.1.1        1
BN.1.5           1
BN.3.1           1
BN.5              1
BQ.1.1.10       1
BQ.1.1.4         1
BQ.1.1.6         1
BQ.1.1.7         1
BQ.1.10.1       1
BQ.1.13          1
BQ.1.25          1
CA.7               1
CJ.1                1
CM.3              1
CM.5.1            1
CM.8               1
XBB.1.4.1         1
XBB.1.5           1
XBC.1              1
XBF                 1
 
รวม 765
 
ขณะนี้ TAG-VE กำลังเฝ้าติดตามการแพร่ระบาดเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของโอมิครอน XBB.1.5 ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่ทั่วโลกอาจได้รับจาก XBB.1.5

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง